Historia Parafii

HISTORIA PARAFII JUSZCZYNA

Juszczyna leży wśród lasów i niewysokich gór zachodniej części Beskidu Żywieckiego, 12 km na południowy wschód od Żywca. Powstała w drugiej połowie XVI wieku, najprawdopodobniej około roku 1581. W źródłach kościelnych jej nazwa po raz pierwszy pojawia się w 1609 roku w akcie generalnej wizytacji parafii w Radziechowach, dokonanej z polecenia biskupa P. Tylickiego. Z akt wizytacji archidiakona krakowskiego Jana Tarnowskiego, która miała miejsce 23 lutego 1647 roku, dowiadujemy się, że wieś liczyła dziesięciu, ledwo wiążących koniec z końcem kmieci.

Wieś od początków zasiedlenia stała się cząstką ogromnej terytorialnie parafii
w Radziechowach, gdyż innej parafii na południowej Żywiecczyźnie wówczas nie było. Do kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Radziechowach było z Juszczyny 10-12 km złej drogi, z niepewną przeprawą przez górską rzekę Sołę. Związek parafialny Juszczyny z Radziechowami trwał do 1789 roku, kiedy ustanowiono parafię w Cięcinie, a znajdujący się w niej dotychczasowy kościół filialny przemianowano na parafialny.

Jednym z najważniejszych momentów w dziejach wsi i parafii była budowa kościoła. Komitet budowy kościoła zawiązał się w 1924 roku. Projekt zamówiony u znanego krakowskiego architekta odrzucono, prace projektowe i budowlane powierzono cieśli z Zabłocia Stanisławowi Moskalskiemu. Do budowy kościoła przyczynili się nie tylko mieszkańcy Juszczyny, którzy ochoczo oddawali ofiary na ten cel, ale także sam arcyksiążę Karol Stefan Habsburg – poprzez podarowanie na ten cel 110 m³drzewa i 50 m³ desek. Budowę kościoła w stanie surowym ukończono w 1927 roku. Następne trzy lata trwało jego wykończanie i wyposażanie wnętrza. W 1930 roku kuria krakowska udzieliła przywileju odprawiania jednej mszy w miesiącu.

Następnie, latem 1932 r kościół w Juszczynie został konsekrowany przez biskupa-sufragana S. Rosponda nadając kościołowi wezwanie patronalne Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Wiązało się ono z tragicznym wydarzeniem w nocy 16 VII 1908 roku, kiedy to miała miejsce powódź związana z oberwaniem chmury. Utonęło wówczas 21 osób. Parafianie zapragnęli, aby nawiedzała ich Matka Boża, opiekowała się nimi i chroniła ich przed ciężkimi klęskami Data tej konsekracji weszła na stałe do drukowanych diecezjalnych katalogów kościołów.

Kościół w Juszczynie był kościołem filialnym (parafia Cięcina) do 1952 roku. 30 września tegoż roku, arcybiskup Eugeniusz Baziak podpisał dekret o powstaniu w Juszczynie samodzielnej parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Pierwszym proboszczem został ówczesny wikary z Cięciny – ks. Stanisław Ficek, który swoją funkcję sprawował do roku 1960.
Po nim gospodarzami parafii byli:
ks. Władysław Goryl (1960-1970),
ks. Stanisław Nykiel (1970-1978),
ks. Stanisław Szyszka (1978-1981),
ks. Jan Nalepa (1981 – 1998),
ks. Franciszek Warzecha (1989-1998),
ks. Kazimierz Buba (1998-2016).
Od sierpnia 2016 roku proboszczem jest ks. Andrzej Zawada.

 

/opracowanie T.Tracz