Pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej.

W ubiegłą środę (14.12) odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Parafialnej. Członkowie po wspólnej modlitwie wysłuchali krótkiego wprowadzenia Przewodniczącego Rady- księdza Proboszcza Andrzeja Zawady. Następnie każdy z obecnych podpisał własnoręcznie przyrzeczenie którego treść brzmi następująco: „Ja (…) powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej […]