DOKUMENTY I FORMALNOŚCI

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania ), rok urodzenia.
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka.
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu.
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

MAŁŻEŃSTWO

! Najpóźniej pół roku przed planowanym ślubem należy zgłosić się do kancelarii w celu ustalenia terminu uroczystości ślubnych.

!! Najpóźniej 3 miesiące przed ustalonym terminem ślubu zgłosić się do kancelarii w celu potwierdzenia terminu ślubu oraz dopełnienia niezbędnych formalności i dostarczenia następujących dokumentów:

 • metryki chrztu narzeczonych z adnotacją o sakr. bierzmowania ( metryka ważna jest tylko 6 miesięcy ! ).
 • dowody tożsamości narzeczonych ( do wglądu ).
 • daty i parafie I-Komunii Św. narzeczonych.
 • ostatnie świadectwa katechizacji narzeczonych ze szkoły ponadpodstawowej ( do wglądu ).
 • zaświadczenia ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, tzw. kursu przedmałżeńskiego narzeczonych.
 • zaświadczenia o odbytym Dniu skupienia narzeczonych.
 • zaświadczenia o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej narzeczonych.
 • zaświadczenia z Urzędy Stanu Cywilnego ( niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny ( zaświadczenie jest ważne tylko 3 miesiące od daty wystawienia ! ).
 • w przypadku narzeczonych nie należących do naszej parafii, przynajmniej jedno z nich powinno dostarczyć pozwolenie z parafii rodzinnej do zawarcia ślubu w naszej parafii.
 • strona owdowiała powinna dostarczyć akt zgonu współmałżonka.

!!! Sakrament pokuty (spowiedź) narzeczonych w trakcie przygotowań do ślubu

 1. I – Spowiedź przed sakramentem małżeństwa – należy przystąpić do tej spowiedzi po rozpoczęciu w/w przygotowań do ślubu – zaświadczenie z tej spowiedzi okazać przy rozpoczęciu załatwiania w/w formalności związanych ze ślubem.
 2. II – Spowiedź przed sakramentem małżeństwa – należy przystąpić do tej spowiedzi bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa (w dniu ślubu lub dniu poprzedzającym ślub) – zaświadczenie z tej spowiedzi okazać w dniu ślubu tuż przed rozpoczęciem uroczystości ślubnych.

 

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.